• 1. วุติ : ปวช.-ปวส. 2. สาขา : สาขาช่างไฟฟ้า/สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์,โทรคมนาคม,แมคคาทรอนิกส์,เ.19.03.2014 [อ่านต่อ]
  • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ได้จัดงานอบรมสัมมนาพนักงาน ในหัวข้อ "การสื่อสารและการทำงานเป็นที.13.02.2014 [อ่านต่อ]

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท LLNK-WB GROUP ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง
บริษัท วินบริดจ์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายระบบสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพมาตรฐานสากลรวมทั้งให้บริการติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุด Dynamic UPS และงานระบบไฟฟ้าทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท LLNK-WB GROUP ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง
บริษัทฯ เป็นผู้นำในระบบสำรองไฟฟ้า เช่น ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุด Dynamic UPS และอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพมาตรฐานสากล รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง และงานระบบไฟฟ้า ทั้งแรงสูงและแรงต่ำ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยสินค้าคุณภาพ และบริการประทับใจ

 

  • จำหน่าย ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
  • งานติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมห้องเก็บเสียง
  • งานบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Engine, Altermator, Control System
  • งานตรวจสอบและแก้ไข กรณีมีปัญหาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุม
  • งานบริการด้านอะไหล่ สำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • งานจ้างดูแลและบำรุงรักษา พร้อมพนักงาน 24 ชั่วโมง (Outsource)
  • งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB และ ACB