Products

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้บริการงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาทั้งด้านการออกแบบและการติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานของงานวิศวกรรม โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

 • อุปกรณ์สำรองไฟแบบต่อเนื่อง (Dynamic UPS)

  ระบบสำรองไฟ (UPS) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ บริษัท องค์กร สถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นสำคัญ และต้องการความเชื่อมั่นว่าจะมีกระแสไฟฟ้าใช้งานตลอดเวลา

  EURO-DIESEL NO-BREAK KS® ผลิตภัณฑ์จากประเทศเบลเยี่ยม เป็นอุปกรณ์สำรองไฟแบบต่อเนื่อง (Dynamic UPS) สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ประสิทธิภาพสูง ที่ใช้หลักการสะสมพลังงานจลน์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานแทนการใช้ตะกั่วกรดเซลล์แบตเตอรี่แบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟแบบต่อเนื่องนี้ จะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างไฟของการไฟฟ้าและโหลดที่ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้การใช้กระแสไฟฟ้าขาดช่วงและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องในขณะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า นอกจากนี้ระบบ NO-BREAK KS® ยังทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์กรองกระแสไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าที่นำไปใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

  NO-BREAK KS® มีขนาดตั้งแต่ 200 kVA ถึง 2500 kVA สำหรับระบบความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ และ ถึง 3000 kVA สำหรับระบบความถี่ 60 เฮิร์ตซ์ มีทั้งระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Low Voltage) และแรงดันไฟฟ้าปานกลาง (Medium Voltage) ถึง 24 กิโลโวลล์ (KV)

 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Diesel Generator Sets)

  บริษัท วินบริดจ์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายมีขนาด 3-2500kVA พร้อมบริการติดตั้งตามมาตรฐานสากลและตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท) โดยมีจำหน่ายทั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ประกอบสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทั้งจากกลุ่มประเทศยุโรป เอเชีย และประกอบเองภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สวิตซ์สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch) ตู้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า

 • Lightning and Surge Protection

  อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จและหัวล่อฟ้า ภายใต้แบรนด์ ABB ตามมาตรฐาน IEC และตามมาตรฐาน NF C 17-102

  การกระชากของกระแสไฟฟ้าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการสูญเสียการผลิต ซึ่ง เป็นผลมาจากกระแสฟ้าผ่า การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสวิตซ์ รวมถึงเกิดจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

  ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การบริการเชิงพาณิชย์ รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล และใช้เป็นหลักในการทำงาน หากเกิดปัญหาจากการกระชากของกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านภัยพิบัติ การสูญเสียของการดำเนินงาน, การสูญเสียของการบริการ, การสูญหายของข้อมูลและการผลิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความเสียหายดังกล่าวสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่มีอุปกรณ์สำหรับการป้องกัน overvoltages ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จึงมีความสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 • Cable management system

  ตัวแทนจำหน่าย ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะ ชนิด HFT ภายใต้แบรนด์ UNIVOLT ด้วยคุณสมบัติใหม่ ที่จะช่วยให้งานร้อยสายไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ง่าย และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

Partner Links

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ร่วมงานกันมายาวนาน ดังนี้