เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Diesel Generator Sets)

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3-2500kVA มีทั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มสหภาพยุโรป เอเชียและประกอบเองภายในประเทศ รวมทั้งบริการติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์สวิตซ์สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch) ตู้ไฟฟ้า ห้องเก็บเสียง บริการด้านอะไหล่ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

Partner Links

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ร่วมงานกันมายาวนาน ดังนี้