โครงการ: ขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 275kVA พร้อมตู้ครอบเก็บเสียง

  • โครงการ:
    ขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 275kVA พร้อมตู้ครอบเก็บเสียง
  • สถานที่:
    โรงงาน บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำกัด จ. ปราจีนบุรี
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2557
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: