โครงการ: งานติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ. โรงสูบน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

 • โครงการ:
  งานติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ. โรงสูบน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
 • สถานที่:
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2557
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  งานติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1500 KVA จำนวน 2 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ FG Wilson (UK) ณ.โรงสูบน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อรองรับการใช้งานระบบไฟฟ้าในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง