โครงการ: งานปรับปรุงระบบควบคุมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนาน

 • โครงการ:
  งานปรับปรุงระบบควบคุมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนาน
 • สถานที่:
  ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2557
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  งานปรับปรุงชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนาน โดยต่อขนานชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 3 เครื่อง