โครงการ: ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ชนิดเก็บเสียง จำนวน 7 ชุด

 • โครงการ:
  ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ชนิดเก็บเสียง จำนวน 7 ชุด
 • สถานที่:
  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2561
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ชนิดเก็บเสียง จำนวน 7 ชุด พร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบและอบรมการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว