โครงการ: ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1500 kVA พร้อมห้องเก็บเสียง

 • โครงการ:
  ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1500 kVA พร้อมห้องเก็บเสียง
 • สถานที่:
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2561
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1500 kVA พร้อมจัดทำห้องเก็บเสียง สำหรับอาคารพักคนไข้ 596 เตียง รพ. สุราษฎร์ธานี