โครงการ: ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 20 KVA

 • โครงการ:
  ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 20 KVA
 • สถานที่:
  บริษัท พูคาโฮลดิ้ง จำกัด จ.น่าน
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2559
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  งานติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG Wilson ขนาด 20 KVA พร้อมชุด Automatic Transfer Swicth