โครงการ: ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 KVA

 • โครงการ:
  ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 KVA
 • สถานที่:
  Sea Hill Condo ศรีราชา
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2559
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 KVA พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ ผลิตภัณฑ์ AKSA ประเทศตุรกี