โครงการ: ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1000kVA จำนวน 2 ชุด

  • โครงการ:
    ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1000kVA จำนวน 2 ชุด
  • สถานที่:
    Concourse B และ Concourse F ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ปีที่แล้วเสร็จ:
    2553
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: