โครงการ: บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 • โครงการ:
  บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
 • สถานที่:
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2559
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  งานบำรุงรักษาพร้อมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ