โครงการ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA

 • โครงการ:
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA
 • สถานที่:
  รพ.ค่ายอดิศร
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2559
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA พร้อมอุปกรณ์ Automatic Transfer Swich เพื่อรองรับการใช้งานให้กับอาคารหลังใหม่