โครงการ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินดอนเมือง

 • โครงการ:
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินดอนเมือง
 • สถานที่:
  สนามบินดอนเมือง
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2558
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  งานติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2000 KVA จำนวน 2 เครื่อง และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1000 KVA จำนวน 3 เครื่อง เพื่อรองรับการให้บริการที่อาคารผู้โดยสาย 2 (Termial 2) สนามบินดอนเมือง ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง