โครงการ: Dynamic UPS ขนาด 1250 KVA

 • โครงการ:
  Dynamic UPS ขนาด 1250 KVA
 • สถานที่:
  ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะ
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2558
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  อุปกรณ์ Dynamic UPS ขนาด 1250 KVA จำนวน 2 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ จากประเทศเบลเยียม พร้อมงานติดตั้งและระบบห้องเก็บเสียง เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า