โครงการ: Dynamic UPS ขนาด 2000 KVA

 • โครงการ:
  Dynamic UPS ขนาด 2000 KVA
 • สถานที่:
  อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินดอนเมือง
 • ปีที่แล้วเสร็จ:
  2558
 • รายละเอียดเพิ่มเติม:

  อุปกรณ์ Dynamic UPS ขนาด 2000 KVA ผลิตภัณฑ์ จากประเทศเบลเยียม เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า สนามบินดอนเมือง