งานบริการดูแลและบำรุงรักษา 24 ชั่วโมง

ด้านงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า พร้อมพนักงานให้บริการ 24 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ มีประสบณ์การพร้อมในการให้บริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงานของท่าน เพื่อให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบไฟฟ้า รวมถึงการดูแลและป้องกันเพื่อให้ธุรกิจของท่านมีระบบไฟฟ้าใช้งานตลอดเวลา