งานบริการด้านอะไหล่

บริษัทฯ มีอะไหล่สำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้บริการ อะไหล่ที่ทางบริษัทนำเสนอเป็นอะไหล่แท้ มีทั้งที่ใช้กับเครื่องยนต์ Perkins, Cummins, Volvo Penta, Mitsubishi และผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่ไว้ให้บริการทั้งชุดอัลเตอร์เลเตอร์ (Alterator) รวมถึงชุดควบคุม เพื่อรองรับและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า