งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ด้านงานบำรุงระบบไฟฟ้า บริษัทฯ มีทีมงานคุณภาพในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB รวมถึงเบรกเกอร์ต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของท่าน